dimecres, 22 de febrer de 2017

Eines d'avaluació
 Una eina digital pensada per a l'autoavaluació i coavaluació entre companys!
 1. Configurem el tipus de tasca i el tipus de document/s que admetrem (PDF, Word, Excel, Zip, Scratch o un enllaç) 
 2. Decidim si la tasca es farà individualment o en equip (triem el nombre de membres).
 3. Decidim quants companys haurà de corregir cadascú i si volem que s'autoavaluin.
 4. Creem una rúbrica d'avaluació.
 5. Posem dates pel lliurament i per les avaluacions.
 6. Creem la tasca.

Formative 
Serveix per crear exercicis o exàmens online i rebre els resultats de l'alumnat en temps real i tos alhora, de manera que permet veure d'una ullada l'evolució de tots i donar-los feedback instantàniament.  

Google Quizzes


Google Forms incorpora una funció que permet crear qüestionaris d'avaluació o d'autoavaluació amb la mateixa plantilla dels formularis de sempre. El professorat pot:
 • plantejar preguntes
 • establir quina o quines són les respostes correctes
 • escriure un comentari de retroacció, etc. 
També es pot configurar de manera que l'alumnat vegi els seus resultats immediatament, en acabar l'exercici o després que el professor hagi revistat manualment la tasca. Finalment, igual com passa amb els formularis, Google Forms permet també:
 • generar un full de càlcul amb les notes del grup o de cada alumne
 • fer mitjanes 
 • fer gràfiques, etc.